Ważne informacje dla klientów

 

Prowadzimy sprzedaż wyłącznie nowych, pełnowartościowych towarów objętych pełną gwarancją producenta danego produktu..

 

Prezentowane ceny w e-sklepie są cenami obowiązującymi i wyrażonymi w kwocie brutto w PLN. Ewentualne podniesienie cen wynikające z konieczności poniesienia dodatkowych kosztów przez sprzedającego są sytuacjami wyjątkowymi i będą uzgodnione przed przyjęciem zamówienia do realizacji.

 

Poprzez złożenie zamówienia klient zobowiązuje się do poniesienia opłaty za zamówiony towar i akceptacje wysokość opłaty za wybrany towar wraz z kosztami wysyłki.

 

Jeśli opisy produktów nie wyczerpują w wystarczającym zakresie wiedzy potrzebnej Państwu do dokonania świadomego wyboru, prosimy o kontakt z naszym handlowcem pod numerem tel. 501167187. Specyfikacje techniczne pod każdy model i wersję silnikową auta mogą się różnić, dlatego pod tym względem do każdego zamówienia wymagane jest indywidualne podejście.

 

Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia rzeczy w stanie idealnym, bez wad. Klient odbierając towar od przewoźnika w momencie potwierdzenia odbioru własnoręcznym podpisem potwierdza, iż nie wnosi zastrzeżeń do stanu przesyłki. Odbiorca przesyłki ma prawo rozpakować oraz sprawdzić zawartość i stan przesyłki kurierskiej przed pokwitowaniem odbioru i przekazaniu kurierowi zapłaty za towar. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do stanu przesyłki prosimy o spisanie z przewoźnikiem protokołu szkody. Protokół spisany po fakcie (po dniu doręczenia przesyłki) nie potwierdza, iż towar został uszkodzony w transporcie, a nie już po przekazaniu go nabywcy.

 

W przypadku wykrycia wady fabrycznej towaru konsument może żądać obniżenia ceny bądź odstąpienia od umowy od razu po stwierdzeniu wady, bez konieczności żądania w pierwszej kolejności naprawy bądź wymiany rzeczy. Czas na złożenie reklamacji z tytułu wady towaru wynosi 2 lata od momentu zakupu. Czas rozpatrywania reklamacji wynosi max. 14 dni

 

Klient ma 14 dni na zwrot otrzymanego towaru jeśli rozmyśli się z dokonanego zakupu. 14 dniowy termin liczy się od momentu otrzymania przesyłki. Zwrot towaru zostanie przyjęty tylko i wyłącznie w przypadku odesłania kompletnego towaru, w stanie nie wskazującym na użytkowanie poza standardowymi czynnościami sprawdzającymi jego właściwości, bez jakichkolwiek uszkodzeń.

 

W przypadku odesłania towaru, zwrot gotówki za zakupiony przedmiot następuje niezwłocznie, nie później niż  terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Kwota zwrotu obejmuje całą kwotę zapłaconą przez kupującego wraz z kosztem wysyłki najtańszym sposobem dla danego towaru. Prosimy o wypełnienie i odesłanie do nas w formie elektronicznej bądź papierowej oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostępnego pod tym linkiem.

 

Kupujący zwraca towar na własny koszt na adres wskazany przez sprzedawcę. Koszt zwrotu zależy firmy przewozowej, z której usług skorzysta klient. Koszt taki waha się od 18 zł do 40 zł za 1 paczkę 20 kg. Aktualny cennik usług dla firmy kurierskiej DPD znajduje się pod tym linkiem.